VZ 2020

Na valnom zhromaždení nášho OZ Vrchvoda sme sa stretli 12. septembra 2020 tentoraz na altánku na futbalovom ihrisku v Cigli. Je väčší ako náš altánok pod vlekom, preto kvôli covid-u, sme rozhodli mať valné tam. Program sme vyčerpali  - aj on nás :), Jožko navaril opäť výborný guľáš, žienky priniesli spolu aj zo 4 druhy koláčov, bolo nám fajn. Ďakujeme všetkým za účasť.